top of page

S.P. ali D.O.O.

Ko se bodoči podjetnik odloča, ali bo ustanovil s.p. ali d.o.o. si mora postaviti nekaj vprašanj – koliko kapitala ima in koliko odgovornosti namerava prevzeti nase, namerava posel širit in zaposlovati ali bo opravljal storitve za maloštevilne stranke.

Nepomembno ni niti vprašanje, katero dejavnost namerava opravljati. Katere razlike med obema oblikama podjetij morate torej poznati, preden se odločiti, ali boste ustanovili s.p. ali d.o.o.?

S.p. ali d.o.o. – kakšne so razlike?

Osebna odgovornost


Razmislite o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi, saj ste kot s.p. absolutno odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovarjate v gospodarski družbi le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe.

Osnovni kapital

S.P.: Ni potreben
D.O.O.: 7.500,00€ (v obliki denarja z bančnim potrdilom ali v sredstvih – lahko tudi kombinirano)

Med sredstva...

 

Ustanovitev

S.P.: Na SPOT točki – Ajpes, potrebno dovoljenje za lokacijo,...
D.O.O.: Na SPOT točki  - Ajpes za enoosebne družbe ali pri notarju za več osebne družbe

Enostavni postopek (kapital v denarju) brezplačno
Zahtevni postopek (kapital v sredstvih): pri notarju po notarski tarifi

 

Obdavčitev dobička

S.P.: Po dohodninski lestvici (link)
D.O.O.: Davek od dohodkov pravnih oseb – enotna davčna stopnja; 19 %. Dodatno se plača 25 % davek, v kolikor želite dobiček preliti v svoj žep.

Višina dobička, ki ga pričakujete, je pomemben dejavnik odločitve pri tem, ali boste ustanovili s.p. ali d.o.o. Stopnje obdavčitve dobička med s.p. in gospodarsko družbo so različne (vidno zgoraj). V primeru, da pričakujete dobiček, preračunajte: koliko davka boste plačali, če ste s.p. in obdavčeni po dohodninski lestvici in koliko kot d.o.o., katerega dobiček je vedno obdavčen po isti stopnji, to je 17 % (za leto 2016). Pri slednjem računajte tudi na izplačilo dobička lastniku v žep, kar je obdavčeno s 25 %.

Indvidualni izračun – svetovanje – računovodski servis Data.

 

Vodenje poslovnih knjig

S.P.: možnost izbora
normirani odhodki (80 %);
enostavno knjigovodstvo ali
dvostavno knjigovodstvo
D.O.O.:
možnost izbora
normirani odhodki (80 %)
dvostavno knjigovodstvo

 

Poslovni račun – denar

S.P.: Z denarjem na računu prosto razpolaga, dovoljena je precejšnja svoboda.
D.O.O.: Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.
Kot s.p. razpolagate s svojim prisluženim denarjem povsem prosto (dvigujete, polagate, plačujete), medtem ko v gospodarski družbi (d.o.o.) to ni mogoče. V d.o.o. veljajo stroga pravila, na kakšen način in kdaj se denar dvigne, položi na račun ipd.

 

Plača

S.P.: Nima plače (dobiček = plača) – zato plača ni strošek.
D.O.O.: Ima plačo in si jo nakazuje – plača je strošek.
Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu plača predstavlja strošek.

 

Kdo lažje pridobi kredit in sredstva na razpisih – s.p. ali d.o.o.?

S.P.: Težje dobi kredit pri banki in zelo težko se prijavi na razpis.
D.O.O.: Lažje dobi kredit pri banki + primerna oblika za prijavo na razpise.

Glede prijave na razpise, za s.p. ali d.o.o., in pridobitvi nepovratnih sredstev si več preberite na podjetniškem portalu Nepovratna sredstva ali si oglejte Priprava razpisne dokumentacije za nepovratna sredstva.

 

 

Kontaktirajte nas in razložili vam bomo, ali je za vas primeren s.p. ali d.o.o. Pomagali vam bomo torej izbrati pravo obliko podjetja za vaš posel.

sp in doo.png
bottom of page