top of page

Novi ukrepi, ki bodo v veljavi nslednjih 14 dni!

Novi ukrepi, prinašajo dodatne omejitve in spremembe že sprejetih ukrepov. Vlada RS je namreč sestala na redni seji, sprejeti so bili novi ukrepi in podaljšane posamezne omejitve..

Danes stopa v veljavo Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2! Novi ukrepi po tem Odloku so:


 • Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.

 • Poleg prireditev, shodov, porok in verskih obredov se prepovedujejo slavja in praznovanja.

 • O izjemah glede prepovedi sklenitev zakonskih zvez in partnerskih zvez odloča minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 • Za sedem dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

 • Za 14 dni pa se podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki so določene v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.


 

Novi ukrepi, ki v veljavo stopajo s ponedeljkom, 16.11.2020


Novi ukrepi se nanašajo na prepoved ponujanja blaga in storitev potrošnikom


Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom predvideva izjeme, ki veljajo za:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,

 • lekarne,

 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

 • tržnice,

 • kmetijske prodajalne,

 • bencinske servise,

 • banke in zavarovalniške storitve,

 • pošto,

 • dostavne službe,

 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles,

 • dimnikarske storitve, toda zgolj pod določenimi pogoji,

 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,

 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,

 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah,

 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.


Se spreminja seznam držav na rdečem seznamu? Preverite ga lahko TUKAJ. Novi ukrepi za prihode iz rdečih držav niso predvideni. Če vstopate v Slovenijo in ste bili pred tem v rdeči državi boste napoteni v karanteno za deset dni. Karanteni pa se lahko izognete, če ob prehodu meje predložite negativni izvid COVID-19 testa, ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene. Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.


Novi ukrepi oziroma izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno

 • Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.

 • Izjema velja za osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 12 ur po prehodu meje ter predloži ustrezno dokazilo.

 • Izjema velja tudi za osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.


Novi ukrepi se nanašajo tudi na izjeme brez omejitev in napotitve v karanteno. Te ne bodo več veljale za:

 • državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi;

 • osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov;


Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa

Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa . Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.Vir: Gov.sibottom of page