top of page

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni (do 3 dni)

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni BREZ POTRDILA ZDRAVNIKA do 3 zaporedne delovne dni v kosu, vendar največ enkrat v koledarskem letu. Šteje se, da je delavec možnost izkoristi, četudi je odsoten en ali dva delovna dneva.

Delavec mora prvi dan odsotnosti delodajalca pisno obvestiti (email). V tem času delavec ne sme opravljati podobne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja, sicer se mu nadomestilo ne izplača.

NADOMESTILO DELAVCU: za čas kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni se obračuna v višini nadomestila, ki ga delodajalec obračuna delavcu zaradi bolezni (80% - 90% nadomestila plače).

Če po poteku teh treh delovnih dni zdravnik odredi bolniško, se šteje, da pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni NI koriščena.Delodajalec mora vložiti zahtevek


Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne delodajalcu izplačano nadomestilo plače v 60 dneh po predložitvi njegove zahteve za povračilo nadomestila plače. Delodajalec vloži zahtevek (pripomoček) v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po preteku ukrepa. Postopek vlaganja zahteve bo podrobneje določil ZZZS. Ukrep velja do 31. decembra 2020. Vlada ukrep lahko podaljša za največ šest mesecev.


Vir: Računovodja

Comments


bottom of page