top of page

Vse, kar morate vedeti o popoldanskem s.p.. Kdo lahko odpre popoldanski s.p., koliko znašajo prispevki, kakšni so davki in obveznosti, kdaj in kam se plača prispevke. Tudi o nekdanjem študentskem in upokojenskem s.p..

 

“Popoldanski” s.p.

 

Popoldanski s.p. ni pravni oziroma zakonski termin, zato ga ne najdete v zakonih ali pravnih aktih. Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan z drugega naslova.

Za koga je popoldanski s. p. primeren?

Tovrstna oblika dejavnosti je primerna za posameznika, ki ima plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno prek zaposlitve v drugem podjetju. Popoldanski s.p. (dopolnilna dejavnost oziroma postranski poklic) ima lahko le oseba, ki je v delovnem razmerju za polni delovni čas (40 ur na teden).

Popoldanski s.p. ponavadi odprejo tisti, ki jim delo v redni službi ne zadostuje, ali zaradi premalo zaslužka ali pa imajo željo po ustvarjanju na svojem. Zaradi relativno nizkih stroškov prispevkov (cca. 73 evrov na mesec) je ta oblika podjetja neke vrste poligon za podjetniško udejstvovanje. V primeru, da posel uspe, se lahko hitro razširi dejavnost na poln delovni čas ali pa odpre kakšno drugo obliko podjetja.

Razlike med navadnim in popoldanskim s. p.

Pravni status navadnega s.p. in popoldanskega s.p. je enak, med njima ni razlike. Prav tako so enake dolžnosti in pravice med navadnim s.p. in popoldanskim s.p. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s.p. bistveno nižji.

Kako podjetnik sam plača prispevke?

Naj na tem mestu dodamo še to, da izraz “popoldanski s.p.” ni pravno veljaven termin. Gre za pogovorno poimenovanje oblike s.p. za tiste, ki imajo pravico, do plačevanja nižjih prispevkov. Izraz uporabljamo enostavno zato, ker je tovrstna komunikacija najbolj pogosta ter enostavna.

Osebno svetovanje s področja podjetništva

 

Prispevki za popoldanski s.p.

Nosilec popoldanskega s.p. kot nadomestilo za opravljanje dejavnosti plačuje pavšalne mesečne prispevke.

Prispevke se plačuje do 20. v mesecu, za pretekli mesec, tudi če dejavnosti niste opravljali. Mirovanje s.p. ne obstaja! Zneske je potrebno plačati tudi v primeru, da dejavnosti niste opravljali.

Položnici (UPN naloga) morate napisati sami, FURS jih ne pošilja. Primer pravilno izpolnjenih položnic (UPN naloga) z aktualnimi zneski prispevkov za popoldanski s.p. najdete tukaj >>

Študent podjetnik in upokojenec podjetnik

1.1.2013 je bila posebna  oblika popoldanskega s.p. namenjena študentom – študentski s.p. – ukinjena.

Od 31.1.2015 dalje pa je bila uvedena tudi sprememba pri opravljanju popoldanske dejavnosti, ko to dejavnost upravlja upokojenec. Namreč upokojenec ne sme več imeti s.p. ne da bi izgubil pravico do prejemanja (vsaj dela) pokojnine. Ob ponovni vključitvi v zavarovanje za manj kot polni delovni čas kot zaposlena oseba ali s.p., upokojenec pridobi pravico do izplačila sorazmernega dela njegove pokojnine. Več o tem v članku Upokojenci so morali do 31.1.2015 prenehati z opravljanjem dejavnosti. >>

Prispevki za popoldanski s.p. – oktober 2020

Avtor Tim Kokošinek — 10.11.2020

Če svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p.-ja, morate do 20. v mesecu poravnati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevke za zdravstveno zavarovanje za pretekli mesec.

 

Prispevki za popoldanski s.p.

 

Vsi, ki svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p.-ja, imate do 20. v mesecu čas, da davčnemu uradu plačate mesečne prispevke za PIZ (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) ter ZZ (prispevki za zdravstveno zavarovanje) za pretekli mesec.

O samem postopku pridobivanja statusa samostojnega podjetnika si lahko več preberete v članku samostojni podjetnik ter ustanovitev s.p..

Pravni status navadnega in popoldanskega s.p.-ja je enak. Prav tako so enake dolžnosti in pravice med navadnim in popoldanskim s.p.-jem. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

Podatki o prispevkih za socialno varnost:

 

 

Če svojo dejavnost opravljate prek popoldanskega s.p.-ja, morate do 20. v mesecu poravnati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevke za zdravstveno zavarovanje za pretekli mesec.Preberite več >>

Višina prispevkov za socialno varnost za popoldanski s.p.

Prispevke se plačuje do 20. v mesecu za pretekli mesec, tudi če dejavnosti niste opravljali. Mirovanje s.p.-ja namreč ne obstaja.

Podatki za plačilo so naslednji:

Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevkov, če je bil s.p. v prejšnjem mesecu odprt 15 dni ali manj (odprtje oziroma zaprtje s.p.-ja).

Zavezanci plačujejo prispevek za ZZ mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Položnici za ZPIZ in ZZZS (UPN naloga) morate napisati sami, Finančna uprava jih ne pošilja. Primer izpolnjenih položnic prispevkov za popoldanski s.p. si oglejte tule >>

Popoldanski s.p. ni pravni oziroma zakonski termin, zato ga ne najdete v zakonih ali pravnih aktih. Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan z drugega naslova.

 

 

1 PAVŠALNI PRISPEVKI PIZ IN ZZ ZA POPOLDANSKE S.P.

Skupni znesek prispevkov za popoldanski s.p. je 35,05 EUR + 9,23 EUR + 27,69 EUR = 71,97 EUR.

 

A) Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 • Znesek je pavšalen

 • Zavarovanje je obvezno in velja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti.

 • V letu 2019 znaša ta prispevek 35,05 EUR.
   

NAKAZILO:

 • Znesek: 35,05 EUR

 • Nakazilo na: TRR: 01100-8882000003

 • SKLIC: SI19 vaša davčna številka-44008

 • Koda namena: TAXS

 • BIC banka prejemnika: BSLJSI2X

Če samostojni podjetnik prične opravljati dejavnost po 15-em v mesecu ali preneha dejavnost pred 15-im v mesecu, plača polovičen znesek prispevka. 

 

B)  Zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni:

 • Znesek je pavšalen, zavarovanje je obvezno.

 • V letu 2020 znaša ta prispevek 9,23 EUR.

 • Stopnja prispevka določena je v višini 0,53 % od povprečne bruto plače za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.

Zdravstveno zavarovanje:

 • Plača se še dodaten prispevek ZZ (25 % povprečne bruto plače v za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %).

 • V letu 2020 znaša ta prispevek 27,69 EUR.
   

NAKAZILO:

 • Skupni znesek: 36,92 EUR

 • Nakazilo na: TRR: 01100-8883000073

 • SKLIC: SI19 vaša davčna številka-45004

 • Koda namena: TAXS

 • BIC banka prejemnika: BSLJSI2X

Znesek je vedno isti, ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

popsp.png
bottom of page